אגרת מז’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום טז’ אייר תרפ”ז