אגרת מו’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ב’ אייר תרפ”ז