אגרת מה’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כה’ ניסן תרפ”ז