אגרת מד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ח’ ניסן תרפ”ז