אגרת מג’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ח’ ניסן תרפ”ז