אגרת מא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | מיום י’ אדר ב’ תרפ”ז