אגרת לט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר| מיום כה’ – ל’ אדר א’ תרפ”ז