אגרת לח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום אור לכה’ אדר א’ תרפ”ז