אגרת לז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום יד’ אדר א’ תרפ”ז