אגרת לו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יב’ אדר א’ תרפ”ז