אגרת לה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מיום ל’ שבט תרפ”ז