אגרת לא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | מיום טז’ כסלו תרפ”ז