אגרת כח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אהרנוביץ | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז