אגרת כז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז