אגרת כו’ – מאת בעל הסולם אל ר’יהושע הורביץ | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז