אגרת כה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז