אגרת כג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יעקב מרדכי ברנדווין וכל החברים | מיום כט’ אלול תרפ”ו