אגרת כא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשוק | מיום מנחם אב תרפ”ו