אגרת י’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום ח’ ניסן תרפ”ג