אגרת יט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום ח’ אדר תרפ”ה