אגרת יח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום כ’ שבט תרפ”ה