אגרת יז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יח’ שבט תרפ”ה