אגרת יד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום י’ שבט תרפ”ה