אגרת יג’ – מאת בעל הסולם אל בני ישיבת עיטור רבנים | מיום כו’ טבת תרפ”ה