אגרת יב’ – מאת בעל הסולם אל בני ישיבת עיטור רבנים | מיום כ’ טבת תרפ”ה