אגרת ט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מכסלו תרפ”ג