אגרת טז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום י’ שבט תרפ”ה