אגרת טו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מיום ו’ שבט תרפ”ה