אגרת ח’ – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | משנת תרפ”ב