אגרת ז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום יז’ תמוז תרפ”ב