אגרת ה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום ד’ אייר תרפ”ב