אגרת ג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום כז’ כסלו תרפ”ב