אגרת א’ – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מיום כ”ט סיון תרפ”א