תרומה

תפריט

בוא להיות שותף...

תרומה טלפונית

054-2051249
סולם יהודה

שיק בדואר

לרשום לפקודת 'עמותת סולם יהודה' ולשלוח לת.ד 23941, ירושלים מיקוד 9123901
סולם יהודה

תרומה בהעברה בנקאית

ניתן להעביר לחשבון העמותה מספר 111766 בסניף 563, בנק מזרחי טפחות
סולם יהודה

תרומה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249

Print Friendly, PDF & Email