תרומה

בוא להיות שותף...

תרומה טלפונית

054-2051249
סולם יהודה

שיק בדואר

לרשום לפקודת 'עמותת סולם יהודה' ולשלוח לת.ד 23941, ירושלים מיקוד 9123901
סולם יהודה

תרומה בהעברה בנקאית

ניתן להעביר לחשבון העמותה מספר 111766 בסניף 563, בנק מזרחי טפחות
סולם יהודה

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עימנו בטלפון 054-2051249