שיעורי קבלה מהרב יצחק הלר תלמידו של הרב ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל