שיעורי קבלה

את שיעורי הרב שקד אליהו פנחס ניתן לשמוע גם בקו ‘חיים של דבקות’ מכל טלפון 5468* שלוחה 6←4←3