הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)חומש שמות (7 שיעורים)

פרשת תצווה: פנימיות התורה על משה ואהרון חסד ואמונה

‘פרשת תצווה’ לפי חכמת הקבלה

מאת הרב שקד אליהו פנחס

פרשת תצווה לפי תורת הקבלה בדרך ההסבר

כי אין פרשת השבוע מדברת אלא על נפש האדם,

מבארת את כוחות הנפש משה ואהרון:

מיהם וכיצד ניתן להשתמש בהם עפ”י הקדושה להשגת מטרות אמת בחיינו

פרשת תצווה: פנימיות התורה על משה ואהרון חסד ואמונה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249