הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)פסח לפי חכמת הקבלה (5 שיעורים)פרשת שמות (2 שיעורים)

פרשת שמות: באור סודות הקבלה מצרים הפנימית (תשע”ח)

‘פרשת שמות’ לפי חכמת הקבלה מאת הרב שקד אליהו פנחס

פרשת השבוע מאפשרת את פתרון השאלה: אם התורה היא נצחית מדוע היא מדברת על אירועים זמניים? מצריים הייתה האומנם מעצמת על בראיית ההיסטוריה האנושית יחד עם זאת היא אומה זו פשוט נכחדה. אז מדוע תורתנו הקדושה מרבה להתעסק בסיפור ‘יציאת מצרים’? שיעור קבלה מרתק עפ”י פירוש ה’סולם’ על הזוהר הקדוש בביאור ‘מצריים’ ככוח נפש באדם הכולא אותנו ו’מייצר’ את צעדנו – והחשוב מכל כיצד ניתן להשתחרר מעבדות ושיעבוד מצרים בחיינו הפרטיים.

פרשת שמות: באור סודות הקבלה מצרים הפנימית (תשע"ח) כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249