הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)חומש שמות (7 שיעורים)

פרשת פקודי: בניית המשכן הפנימי עפ”י הזוהר הקדוש

 

‘פרשת פקודי’ לפי חכמת הקבלה

מאת הרב שקד אליהו פנחס

 

משמעות פרשת פקודי ותהליך
בניית המשכן בלב האדם,
כחלק בלתי נפקד מהשגת המדרגות הרוחניות
ותיקון הנשמה לחיבור עם האלוקות הנצחית

פרשת פקודי: בניית המשכן הפנימי עפ"י הזוהר הקדוש כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249