הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)חומש בראשית

פרשת בראשית (תשע”ג) עניין של חיים ומוות