ספרי קבלה

תפריט

ספרי קבלה

הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל
הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל

ספרא דצניעותא (לפתיחת הספר בקובץ PDF)

הקלטות השיעורים של הרב ברוך שלום אשלג זצ”ל על הספרא ד’צניעותא

1

(00:00) אות ג למטה פיסקה ראשונה 
(8:40) אות ג למטה פיסקה אחרונה 
(17:10) אות ד למטה 
(46:25) “עד דרישא דכסופא”

2

(00:00) אות ג  
(49:50)
תע”ס חלק יד דף א’תצח אות ו 
(53:20) חזרה לאות ג (55:30) אות ו 

3

(00:00) הקדמה 
(7:50) אות ה  
(46:50) אות ו למטה “סתרא גו סתרא” 
(56:50) אות ה למטה “פירוש המתקלא” 
(58:50) אות ו למטה “פירוש אחר שביאר”

4

(00:00) הקדמה  
(27:40) אות ג -ד למעלה 
(28:50) אות ד למטה

5

(00:30) אות ו למטה פיסקא “פירוש. אחר שביאר, שהמתקלא” באמצע “הנה זה רק לבחינת יציאת החכמה בלבדה”  
(7:30) אות ה “פירוש המתקלא התלויה” 
(15:40) אות ו פיסקא “וז”ס ז’ תיקוני”  
(17:40) אות ו פיסקא “וזה אמרו. בחד גלגלתא” 
(26:50) אות ו פיסקא “וזה אמרו. אינון עמר”

6

(00:00) הקדמה 
(36:40) אות ו למטה פיסקא “פירוש. אחר שביאר, שהמתקלא”

7

(00:00) מבוא
(01:30) תיקון מל”צ
(25:45)  דף ה טור א “וזה סוד ז'” (אות ו)
(28:50) חזרה

8

(00:00) מדוע עתיק קו אחד
(03:10) דף ג טור ב אות ד 
(04:40) דף ד אות ה למעלה
(05:19) דף ד אות ה למטה
(11:38)  יש הבדל בין הנשמות לז”א: ז”א כשעולה מקבל מוחין, נשמות שעולות צריכות תיקון ערלה
(19:10) עניין כריתת הערלה: תע”ס חלק י”ד  דף א’תצח אותיות ה -ח
(26:08) דף ד טור ב “פירוש. אחר שביאר” (אות ו)
(31:28) דף ב אות ג למעלה
(32:25) דף ב אות ג למטה
(39:10) התפתחות האדם לרוחניות: בהתחלה מראים לרצון לקבל שיש משהו ברוחניות
(42:32) דף ב טור ב “וז”ש (..) דשקלי”
(47:00) דף ג טור א “וזה אמרו”
(50:30) דף ג טור ב אות ד

9

(00:00) דף ט טור ב אות יב
(11:50) דף י טור ב אות יג
(31:00) דף ו טור ב אות ז
(46:50) דף ז טור א אות ח 

10

(00:00) חזרה אות ו
(04:00) דף ו אות ז למטה
(10:05) דף ז טור א אות ח
(17:58) דף ט טור א “תנינים על המים”
(27:20) דף ט טור א אות י
(31:15) דף ט טור ב אות יא
(36:35) דף ט טור ב אות יב
(44:45) חזרה

11

(00:00) דף ה טור א “ידעת שגם” (אות ו)
(14:42) דף ה טור ב “וז”ש רעוא” (אות ו)
(18:10) דף ו טור א “והנך מוצא” (אות ו)
(22:25) דף ו אות ז למעלה
(23:30) דף ו טור ב אות ז
(26:00) דף ז טור א אות ח
(38:00)  הסבר: עיקר התיקונים באצילות מכונים מל”צ

12

(00:00) דף ז טור ב אות ט
(03:20) הסבר: חושך, חלל פנוי
(07:45) דף ח טור א “פירוש. ” (אות  ט)
(10:30) דף ח טור א “וזה אמרו ” (אות  ט)
(12:20) פרשת וירא דף פג טור ב “פנימיות הדברים”  (אות רפו)
(13:30) פרשת וירא דף סג טור ב אות ריד
(23:55) פרשת וירא דף סד טור ב אות רטז
(26:20) פרשת וירא דף סה טור א אות ריז
(28:05) פרשת וירא דף פג טור ב “גזרת דינה המובא”  (אות רפו)
(32:45) דף ח טור א “וזה אמרו”  (אוט ט)
(37:15) דף ז טור ב אות ט
(51:20) דף ט טור א אות י
(53:20) דף ט טור ב אות יא

13

(00:00) דף ז טור ב אות ט
(15(05) דף ט טור א אות י
(18:35) דף ט טור ב אות יא
(25:00) דף ט טור ב אות יב
(34:35) דף י טור ב אות יג

14​

(00:00) דף י טור ב אות יג
(20:40) דף יא טור ב “ונודע, שעם” (אות יג)

15

(00:27) דף יא טור א “מלובשים בהם”  (יג) 
(00:50) דף יא טור א “וכבר ידעת” (אות יג)
(05:55) דף יא טור ב “ונודע, שעם” (אות יג)
(15:05) דף יב טור א אות יד
(17:55) דף יב טור א אות טו
(19:50) דף יב טור ב אות טז
(38:05) דף יב טור ב “השערות מה הם” (טז)
(55:55) דף יג טור א “ומתוך שחכמה” (טז)
(57:20) דף יג טור א “ומקום התחלת” (טז)

16

לימוד תלמידים
(01:50) דף ב אות ג 
(03:25) דף ג טור א אמ”ש
(07:07)  דף ג טור א “וזה אמרו”
(19:10) סוף

17

(00:10) חזרה מהתחלה (מאות ג)
(09:00) דף ד טור א “פירוש” (אות ה)
(10:18) דף ד טור ב “פירוש.” (אות ו)
(18:50) דף ה טור א “וז”ס ז'” (אות ו)
(20:20) דף ה טור א “וזה אמרו” (אות ו)
(24:00) שיחה עם תלמידים בענייני היום
(27:15) דף ה טור ב “וזה אמרו” (אות ו)

18

(00:00)  מבוא
(08:20) דף ה טור א “וז”ס ז’ תקוני” (אות ו)
(18:45) דף ה טור א ” וז”ס ז’ ”  (אות ו)

אגרת א’ – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מיום כ”ט סיון תרפ”א 

אגרת ב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום ח’ מנחם אב תרפ”א

אגרת ג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום כז’ כסלו תרפ”ב

אגרת ד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום ח’ ניסן תרפ”ב

אגרת ה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום ד’ אייר תרפ”ב

אגרת ו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום א’ סיון תרפ”ב

אגרת ז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום יז’ תמוז תרפ”ב

אגרת ח’ – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | משנת תרפ”ב

אגרת ט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מכסלו תרפ”ג

אגרת י’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום ח’ ניסן תרפ”ג

אגרת יא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | כנראה משלהי תרפ”ג

אגרת יב’ – מאת בעל הסולם אל בני ישיבת עיטור רבנים | מיום כ’ טבת תרפ”ה

אגרת יג’ – מאת בעל הסולם אל בני ישיבת עיטור רבנים | מיום כו’ טבת תרפ”ה

אגרת יד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום י’ שבט תרפ”ה

אגרת טו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מיום ו’ שבט תרפ”ה

אגרת טז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום י’ שבט תרפ”ה

אגרת יז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יח’ שבט תרפ”ה

אגרת יח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום כ’ שבט תרפ”ה

אגרת יט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום ח’ אדר תרפ”ה

אגרת כ’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמואל הלוי אשלג | מיום ו’ טבת תרפ”ו

אגרת כא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשוק | מיום מנחם אב תרפ”ו

אגרת כב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ל’ מנחם אב תרפ”ו

אגרת כג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יעקב מרדכי ברנדווין וכל החברים | מיום כט’ אלול תרפ”ו

אגרת כד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום כט’ אלול תרפ”ו

אגרת כה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז

אגרת כו’ – מאת בעל הסולם אל ר’יהושע הורביץ | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז

אגרת כז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מיום טז’ מר חשון תרפ”ז

אגרת כח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אהרנוביץ| מיום טז’ מר חשון תרפ”ז

אגרת כט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יב’ כסלו תרפ”ז

אגרת ל’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מיום יג’ כסלו תרפ”ז

אגרת לא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | מיום טז’ כסלו תרפ”ז

אגרת לב – מאת בעל הסולם אל משה ברוך למברגר | מיום טז’ טבת תרפ”ז

אגרת לג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום טז’ טבת / י’ אדר ב’ תרפ”ז

אגרת לד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מתחילת שבט תרפ”ז

אגרת לה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מיום ל’ שבט תרפ”ז

אגרת לו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יב’ אדר א’ תרפ”ז

אגרת לז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר | מיום יד’ אדר א’ תרפ”ז

אגרת לח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום אור לכה’ אדר א’ תרפ”ז

אגרת לט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר| מיום כה’ – ל’ אדר א’ תרפ”ז

אגרת מ’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מיום ב’ אדר ב’ תרפ”ז

אגרת מא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | מיום י’ אדר ב’ תרפ”ז

אגרת מב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | מיום כ’ אדר ב’ תרפ”ז

אגרת מג’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ח’ ניסן תרפ”ז

אגרת מד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ח’ ניסן תרפ”ז

אגרת מה’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כה’ ניסן תרפ”ז

אגרת מו’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ב’ אייר תרפ”ז

אגרת מז’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום טז’ אייר תרפ”ז

אגרת מח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמחה הלוי אשלג | מיום יז’ סיון תרפ”ז

אגרת מט’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כט’ סיון תרפ”ז

אגרת נ’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יג’ תמוז תרפ”ז

אגרת נא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהושע הורביץ | מיום יד’ תמוז תרפ”ז

אגרת נב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יד’ תמוז תרפ”ז

אגרת נג’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כ’ תמוז תרפ”ז

אגרת נד’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כה’ תמוז תרפ”ז

אגרת נה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיוםיג’ מנחם אב תרפ”ז

אגרת נו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמואל מינצברג | מיום אור לז’ אלול תרפ”ז

אגרת נז’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ט’ אלול תרפ”ז

אגרת נח’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יד’ אלול תרפ”ז

אגרת נט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | משנת תרפ”ז

אגרת ס’ – מאת בעל הסולם אל ידי”נ הנאמנים | מיום ח’ תשרי תרפ”ח

אגרת סא’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יא’ תשרי תרפ”ח

אגרת סב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ ברוך שלום הלוי אשלג | מיום יד’ תשרי תרפ”ח

אגרת סג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | מיום כז’ תשרי תרפ”ז

אגרת סד’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום א’ חשון תרפ”ח

אגרת סה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | מיום טו’ טבת תרפ”ח

אגרת סו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי | מיום א’ ניסן תרצ”א

אגרת סז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום א’ כסלו תרצ”ב

אגרת סח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמואל הלוי אשלג | מיום כג’ כסלו תרצ”ב

אגרת סט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ניסן / אייר תרצ”ג

אגרת ע’ – מאת בעל הסולם אל מ. ל. פתח תקווה | משנת תרצ”ג

אגרת עא’ – מאת בעל הסולם אל ל. י. ירושלים | משנת תרצ”ג

אגרת עב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי | מתאריך לא ידוע

אגרת עג’ – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | משנת תרצ”ג

אגרת עד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | כנראה משנת תרצ”ט

אגרת עה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ מנחם אידלשטיין | מיום יח’ אדר ב’ ש”ת

אגרת עו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ האדמו”ר מסדיגורא | מיום ח’ אדר תש”א

אגרת עז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שלמה בנימין הלוי אשלג | מחודש שבט תש”ג

אגרת עח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי (?) | מתאריך לא ידוע

אגרת עט’ – מכתב הדרכה מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע

אגרת פ’ – קטע משולי מכתב מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע

אגרת פא’ – מאת בעל הסולם | מיום כד’ מנחם אב תרצ”ח

אגרת פב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | מיום ד’ משפטים (כו’ שבט) תרצ”ט

אגרת פג’ – נמצא בשולי מכתב מאת בעל הסולם | מתאריך לא ידוע

אגרת פד’ – מאת בעל הסולם אל נכדו, ר’ יחזקאל יוסף אשלג | משנת תשי”ד

אגרת פה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי | מיום ג’ מנחם אב תשי”ד

אגרת פו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מזמן פרשת וירא תרפ”ז

אגרת פז’ – מאת בעל הסולם אל מהר”ר דוד | מיום ה’ פרשת צו תרפ”ז

אגרת פח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מזמן פרשת חוקת תרפ”ח

אגרת פט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי | מזמן תמוז – אב תרצ”ב

אגרת צ’ – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע

כניסה למילון מונחים וערכים בחכמת הקבלה

המילון כולל למעלה מ 2500 מונחים!

קופוני הנחה גבוהים לספרי קבלה לנרשמים השבוע לאתר… ספרי קבלה

ספרי קבלה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249

Print Friendly, PDF & Email