ספרי קבלה

ספריית 'בעל הסולם'

אגרת א' – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מיום כ"ט סיון תרפ"א 

אגרת ב' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום ח' מנחם אב תרפ"א

אגרת ג' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום כז' כסלו תרפ"ב

אגרת ד' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום ח' ניסן תרפ"ב

אגרת ה' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום ד' אייר תרפ"ב

אגרת ו' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום א' סיון תרפ"ב

אגרת ז' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום יז' תמוז תרפ"ב

אגרת ח' – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | משנת תרפ"ב

אגרת ט' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מכסלו תרפ"ג

אגרת י' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום ח' ניסן תרפ"ג

אגרת יא' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | כנראה משלהי תרפ"ג

אגרת יב' – מאת בעל הסולם אל בני ישיבת עיטור רבנים | מיום כ' טבת תרפ"ה

אגרת יג' – מאת בעל הסולם אל בני ישיבת עיטור רבנים | מיום כו' טבת תרפ"ה

אגרת יד' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום י' שבט תרפ"ה

אגרת טו' – מאת בעל הסולם אל ר' דוד מינצברג | מיום ו' שבט תרפ"ה

אגרת טז' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר | מיום י' שבט תרפ"ה

אגרת יז' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום יח' שבט תרפ"ה

אגרת יח' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר | מיום כ' שבט תרפ"ה

אגרת יט' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום ח' אדר תרפ"ה

אגרת כ' – מאת בעל הסולם אל ר' שמואל הלוי אשלג | מיום ו' טבת תרפ"ו

אגרת כא' – מאת בעל הסולם אל ר' משה יאיר וינשוק | מיום מנחם אב תרפ"ו

אגרת כב' – מאת בעל הסולם אל ר' ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ל' מנחם אב תרפ"ו

אגרת כג' – מאת בעל הסולם אל ר' יעקב מרדכי ברנדווין וכל החברים | מיום כט' אלול תרפ"ו

אגרת כד' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר | מיום כט' אלול תרפ"ו

אגרת כה' – מאת בעל הסולם אל ר' לוי יצחק קרקובסקי | מיום טז' מר חשון תרפ"ז

אגרת כו' – מאת בעל הסולם אל ר'יהושע הורביץ | מיום טז' מר חשון תרפ"ז

אגרת כז' – מאת בעל הסולם אל ר' דוד מינצברג | מיום טז' מר חשון תרפ"ז

אגרת כח' – מאת בעל הסולם אל ר' אברהם אהרנוביץ| מיום טז' מר חשון תרפ"ז

אגרת כט' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום יב' כסלו תרפ"ז

אגרת ל' – מאת בעל הסולם אל ר' דוד מינצברג | מיום יג' כסלו תרפ"ז

אגרת לא' – מאת בעל הסולם אל ר' משה יאיר וינשטוק | מיום טז' כסלו תרפ"ז

אגרת לב – מאת בעל הסולם אל משה ברוך למברגר | מיום טז' טבת תרפ"ז

אגרת לג' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום טז' טבת / י' אדר ב' תרפ"ז

אגרת לד' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדווין | מתחילת שבט תרפ"ז

אגרת לה' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדווין | מיום ל' שבט תרפ"ז

אגרת לו' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדווין | מיום יב' אדר א' תרפ"ז

אגרת לז' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר | מיום יד' אדר א' תרפ"ז

אגרת לח' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום אור לכה' אדר א' תרפ"ז

אגרת לט' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר| מיום כה' – ל' אדר א' תרפ"ז

אגרת מ' – מאת בעל הסולם אל ר' משה ברוך למברגר ור' יהודה צבי ברנדווין | מיום ב' אדר ב' תרפ"ז

אגרת מא' – מאת בעל הסולם אל ר' משה יאיר וינשטוק | מיום י' אדר ב' תרפ"ז

אגרת מב' – מאת בעל הסולם אל ר' לוי יצחק קרקובסקי | מיום כ' אדר ב' תרפ"ז

אגרת מג' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ח' ניסן תרפ"ז

אגרת מד' – מאת בעל הסולם אל ר'ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ח' ניסן תרפ"ז

אגרת מה' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כה' ניסן תרפ"ז

אגרת מו' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ב' אייר תרפ"ז

אגרת מז' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום טז' אייר תרפ"ז

אגרת מח' – מאת בעל הסולם אל ר' שמחה הלוי אשלג | מיום יז' סיון תרפ"ז

אגרת מט' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כט' סיון תרפ"ז

אגרת נ' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יג' תמוז תרפ"ז

אגרת נא' – מאת בעל הסולם אל ר' יהושע הורביץ | מיום יד' תמוז תרפ"ז

אגרת נב' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיום יד' תמוז תרפ"ז

אגרת נג' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כ' תמוז תרפ"ז

אגרת נד' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כה' תמוז תרפ"ז

אגרת נה' – מאת בעל הסולם אל ר' יהודה צבי ברנדווין | מיוםיג' מנחם אב תרפ"ז

אגרת נו' – מאת בעל הסולם אל ר' שמואל מינצברג | מיום אור לז' אלול תרפ"ז

אגרת נז' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ט' אלול תרפ"ז

אגרת נח' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יד' אלול תרפ"ז

אגרת נט' – מאת בעל הסולם אל ר' משה יאיר וינשטוק | משנת תרפ"ז

אגרת ס' – מאת בעל הסולם אל ידי"נ הנאמנים | מיום ח' תשרי תרפ"ח

אגרת סא' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יא' תשרי תרפ"ח

אגרת סב' – מאת בעל הסולם אל ר' ברוך שלום הלוי אשלג | מיום יד' תשרי תרפ"ח

אגרת סג' – מאת בעל הסולם אל ר' משה יאיר וינשטוק | מיום כז' תשרי תרפ"ז

אגרת סד' – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום א' חשון תרפ"ח

אגרת סה' – מאת בעל הסולם אל ר' לוי יצחק קרקובסקי | מיום טו' טבת תרפ"ח

אגרת סו' – מאת בעל הסולם אל ר' אברהם אשכנזי | מיום א' ניסן תרצ"א

אגרת סז' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי שולץ | מיום א' כסלו תרצ"ב

אגרת סח' – מאת בעל הסולם אל ר' שמואל הלוי אשלג | מיום כג' כסלו תרצ"ב

אגרת סט' – מאת בעל הסולם אל ר' ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ניסן / אייר תרצ"ג

אגרת ע' – מאת בעל הסולם אל מ. ל. פתח תקווה | משנת תרצ"ג

אגרת עא' – מאת בעל הסולם אל ל. י. ירושלים | משנת תרצ"ג

אגרת עב' – מאת בעל הסולם אל ר' אברהם אשכנזי | מתאריך לא ידוע

אגרת עג' – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | משנת תרצ"ג

אגרת עד' – מאת בעל הסולם אל ר' לוי יצחק קרקובסקי | כנראה משנת תרצ"ט

אגרת עה' – מאת בעל הסולם אל ר' מנחם אידלשטיין | מיום יח' אדר ב' ש"ת

אגרת עו' – מאת בעל הסולם אל ר' האדמו"ר מסדיגורא | מיום ח' אדר תש"א

אגרת עז' – מאת בעל הסולם אל ר' שלמה בנימין הלוי אשלג | מחודש שבט תש"ג

אגרת עח' – מאת בעל הסולם אל ר' אברהם אשכנזי (?) | מתאריך לא ידוע

אגרת עט' – מכתב הדרכה מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע

אגרת פ' – קטע משולי מכתב מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע

אגרת פא' – מאת בעל הסולם | מיום כד' מנחם אב תרצ"ח

אגרת פב' – מאת בעל הסולם אל ר' לוי יצחק קרקובסקי | מיום ד' משפטים (כו' שבט) תרצ"ט

אגרת פג' – נמצא בשולי מכתב מאת בעל הסולם | מתאריך לא ידוע

אגרת פד' – מאת בעל הסולם אל נכדו, ר' יחזקאל יוסף אשלג | משנת תשי"ד

אגרת פה' – מאת בעל הסולם אל ר' אברהם אשכנזי | מיום ג' מנחם אב תשי"ד

אגרת פו' – מאת בעל הסולם אל ר' דוד מינצברג | מזמן פרשת וירא תרפ"ז

אגרת פז' – מאת בעל הסולם אל מהר"ר דוד | מיום ה' פרשת צו תרפ"ז

אגרת פח' – מאת בעל הסולם אל ר' דוד מינצברג | מזמן פרשת חוקת תרפ"ח

אגרת פט' – מאת בעל הסולם אל ר' משה מרדכי | מזמן תמוז – אב תרצ"ב

אגרת צ' – מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע


החומרים הלימודיים בספרית "סולם יהודה" באדיבות עמותת אור הסולםעמותת אור הסולם מוציאה לאור כתבי יד מבעל הסולם שלא יצאו לאור מעולם והוציאה עד כה שלושה ספרים.  כמו כן מפתחת אור הסולם כלים לימודיים הכוללים מנועי חיפוש ומילון ערכים לתועלת הלומדים. עמותת אור הסולם נמצאת כרגע בקשיים תקציביים וזקוקה לתמיכתכם בכדי שתוכל להמשיך לפעול. הכנסו לדף תרומות  או צרו קשר בטל':03-6525565 ותמכו בעמותת אור הסולם כדי שתוכל להמשיך לפעול למענכם ולהפצת והנגשת חכמת  הקבלה ותורת בעל הסולם.