הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 2 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 09 ימים לעומר: מידת הגבורה שבגבורה

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

 

היום תשעה ימים לעומר:
תיקון מידת הגבורה שבגבורה

 

לאחר שאתמול דברנו על ה’חסד שבגבורה’
היום נתקן בתוך ספירת הגבורה
הכוללת שבעה רבדים,
את רובד ה’גבורה שבגבורה’.

יש לדעת כי בכל אחד מאתנו ישנה
את תכונת הגבורה מובנת באשיות
ויש לדעת לשלוט עליה ולעיתים אנו חוששים
שאם נפעיל את הגבורה הזו, נמחץ את השני.

והגבורה שבגבורה הוא האומץ
להפעיל את כח הגבורה,
ויש צורך להתגברות גדולה למחוץ את
הרע הפנימי שלנו שהרי
כל התיקון הוא כלפי עצמנו.

הפחד להיות תקיף הוא טבעי כפי
שיהושוע בן נון צווה ‘חזק ואמץ’
בציווי כיבוש הארץ, חזק להפעיל
את תכונת הגבורה ואמץ
תהיה אמיץ להפעיל אותה.

ואותם שבעת עמים שהיו בארץ ישראל
אלו כוחות נפש ששולטות על
מדרגת ארץ ישראל, כח הכנעני לשון הכנעה,
החיתי לשון חיתת (פחד), הפריזי לשון פיזור;
פיזור הדעת ופיזור הנפש,
האמורי לשון מורא ופחד,
יבוסי לשון תבוסה
והגירגשי לשון גירוש –
וליהושוע אמר ‘חזק ואמץ’
על תפחד להיות תקיף!

חשוב לזכור כי בדרך כלל
אנו מדברים על התיקון העצמי
בבחינת ‘איזהו הגיבור הכובש את יצרו’

תיקון ספירת העומר 09 ימים לעומר: מידת הגבורה שבגבורה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249