הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 2 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 08. ימים לעומר: מידת החסד שבגבורה

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

היום שמונה ימים לעומר:
תיקון מידת החסד שבגבורה

 

התיקון הראשון בתיקוני ספירת הגבורה הוא ה’חסד שבגבורה’
הגבורה צריכה לצאת מהאדם בחסד ובאהבה כאימא המגבילה את הילד
לגבולות טובים שיתפתח בצורה תקינה וראויה.
אהבת אמת ניתנת במגבלות, המגבלות הללו אינן מגיעות מרצון
לשלוט על השני אלא מתוך אהבה לשני (בין בני זוג, בין מואצל
סמכות לזה שתחת פיקודו, בין חברים וכד’…)
אלא בחינה זו של החסד שבגבורה מביעה את אהבתי, ואם אני אוהב
את השני באמת אני שם לו כמו שוליים בצידי גבול של ימעד.
כך שאני נותן לשני מסגרת לעבודה אני נותן לשני כלי להכלת אהבתי.
גם בזוגיות הדבר דומה שהבן זוג צריך לדעת שאינו צריך לקבל כל דבר תמיד!
גודמת אדוניה ושלמה בניו של דוד המלך שדוד היה בנה של בת שבע אשר
ייסרה אותו ייסורי אהבה וגדל להיות המלך הבא ואילו אדוניה אחיו גדל לפינוק
וסופו המר לא איחר לבוא.
אם כן החסד שבגבורה זוהי הצורה המתוקה בה נגיש לזולת את הגבולות בקשר
לטובתו ולטובתנו ולטובת איכות הקשר בנינו!

תיקון ספירת העומר 08. ימים לעומר: מידת החסד שבגבורה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249