הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 06 ימים לעומר: מידת היסוד שבחסד

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

 

היום שישה ימים לעומר:
תיקון מידת יסוד שבחסד

 

יום השישי לספירת העומר
מתקנים את היסוד שבחסד,
יסוד הוא בחי’ חיבור. כמו שאנו אומרים
‘צדיק יסוד עולם’ שהצדיק מחובר עם בורא עולם.
 
ועל מנת לפתח את האהבה יש ליצור
חיבור והתקשרות עם השם וזה מכונה: ברית.
יש לכרות ברית עם תכונת החסד והאהבה.
וכן יש לכרות ברית עם הקב”ה.
בד”כ שמדובר על היסוד מדברים על
הברית ובברית אנו מסירים את העורלה.

עורלה הוא עור מיותר (כיסוי)
האוטם וסותם שאותו יש להסיר.
יש את עורלת האוזניים שלא
מאפשרת לנו להקשיב לאחר,
יש את עורלת השפתיים שלא
מאפשרת לנו לאמר מילה טובה לאחר,
מעל הכל ברית המילה היא כנגד ‘עורלת הלב’
האוטמת את ליבנו מלאהוב ולהשפיע.
 
והסרת עורלת הלב נעשית ע”י ה’יסוד שבחסד’
בחיבור אמיתי לזולת בצורה כנה ואהבת אמת.

תיקון ספירת העומר 06 ימים לעומר: מידת היסוד שבחסד כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249