הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 04 ימים לעומר: מידת הנצח שבחסד

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

היום יום ארבעה ימים לעומר:
תיקון מידת נצח שבחסד

 

היום הוא בחינת ‘הנצח שבחסד’
כל שבע ספירות
מתחלקות בכלליות לשני חלקים:
הג’ ספירות הראשונות
(חסד, גבורה ותפארת)
שהמסמלות את עבודת הלב גרידא.

 

וארבעת הספירות הנוספות
(נצח, הוד, יסוד ומלכות)
המסמלות את תיקון המעשה.
היום נעסוק בתיקון
ספירת הנצח הפרטית
שבספירת החסד הכללית.
שמה של ספירת הנצח הוא תולדת
תכונות הניצחון, הנצח ונצחיות.

 

כפי שאומר ה’: “אני ה’ אלוקיכם אשר
הוצאתי אתכם מארץ מצרים”
ניצחון המלחמה הוא תולדת
האמונה שהיא תוצאה
ישירה של אימון ואומנות המלחמה.
וכך האמונה שנותנת לנו את
הביטחון לנצח במלחמת היצר
ע”י אימון תדיר של התורה ומצוות,
של מעשי ההשפעה ונתינה.

 

והנצח שבחסד הוא ניצוח אומנותי
והנהגת תכונת החסד ואהבה הנצחית 
שניצחון ביחסי אהבה הוא נצחי
ומסמל את שלמות הלב.

תיקון ספירת העומר 04 ימים לעומר: מידת הנצח שבחסד כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249