הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

ספירת העומר – 3 ימים לעומר: מידת התפארת שבחסד, הרב שקד אליהו פנחס

סידרת תיקון המידות עפ”י ספירת העומר

היום יום שלושה ימים לעומר: תיקון מידת התפארת שבחסד

תכונת החסד היא תכונת האהבה הכללית, ההשפעה ונתינה ומכונה בחכמת הקבלה קו ימין. לעומתה תכונת הגבורה משמעותה התגברות נפשית על יצר ‘האהבה העצמית’ והרצון לקבל הנאה ותענוג בכל רגע ומכונה בפי חכמי הקבלה קו שמאל. ואילו עבודת היום היא בחינת התפארת שהיא השילוב המצנח. ואיזו היא תפארת? שילוב בין הניגודים! ועל כן שמה מלשון פאר והתפארות וכן לשון פירות על שום הפירות הטובים והפריון של תכונת החסד הכללית המיוצגת בשבוע הראשון של ספרית העומר. אם כן ‘תפארת שבחסד’ היא היופי של מיזוג, ושילוב הרמוני בין הפכים בטבע ובבריאה, דוגמת השילוב ההרמוני בין גבר ואישה. ודע כי עבודת היום היא ראיית הפאר והיופי  שבתכונת החסד, הנתינה והאהבה.

ספירת העומר - 3 ימים לעומר: מידת התפארת שבחסד, הרב שקד אליהו פנחס כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249