הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 4 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 27 ימים לעומר: מידת יסוד שבנצח