הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 4 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 23 ימים לעומר: מידת הגבורה שבנצח

מסכת אבות ב 5 דק’ לפי תורת הקבלה

סידרת תיקון המידות עפ”י ספירת העומר

היום שלושה ועשרים יום לעומר: תיקון מידת הגבורה שבנצח

תיקון ספירת העומר 23 ימים לעומר: מידת הגבורה שבנצח כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249