הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

ספירת העומר – 2 ימים לעומר: מידת הגבורה שבחסד, הרב שקד אליהו פנחס

סידרת תיקון המידות עפ”י ספירת העומר

היום יום שני לעומר: תיקון מידת הגבורה שבחסד

ספירת העומר – שני ימים לעומר. תיקון מידת הגבורה שבחסד. ביום זה נעבד על התגברות על היצר הרע, התגברות על היצרים ואיזון בין הרצון הטבעי שלנו להפיק תועלת נטו מהקשר עם הזולת במישורי החיים השונים לבין היכולת להכיל את האחר ולהשפיע לו חסד גם אם אין הקשר מניב פירות של הנאה ותענוג בכל מצב.

ספירת העומר - 2 ימים לעומר: מידת הגבורה שבחסד, הרב שקד אליהו פנחס כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249