הרב שקד אליהו פנחס (173 שיעורים)ספירת העומר שבוע 1 (8 שיעורים)

תיקון ספירת העומר 02 ימים לעומר: מידת הגבורה שבחסד

 

סידרת תיקון המידות

עפ”י ספירת העומר

היום יום שני לעומר:

תיקון מידת הגבורה שבחסד
 
ביום זה נעבד על התגברות על היצר הרע,
התגברות על היצרים ואיזון בין הרצון הטבעי
שלנו להפיק תועלת נטו מהקשר עם
הזולת במישורי
החיים השונים לבין היכולת להכיל
את האחר ולהשפיע לו
חסד גם אם אין הקשר מניב פירות
של הנאה ותענוג בכל מצב.
 
אנו סופרים: ”היום שני ימים לעומר”
מדוע לא נאמר יומיים או היום השני?
בעקרון יום מורה על גילוי בשונה
מלילה המסמל הסתרה,
ושני הימים הללו מסמלים את המדרגה הבאה;
אתמול דברנו על ‘חסד שבחסד’ חסד
היא תכונת הנתינה וההשפעה
ואילו גבורה מסמלת עצירה והגבלה.
 
ושילוב שניהם מאפשר איזון בנתינה לאחר,
משום שלתת ולאהוב ולהתחבר עם
השונה ממני זה דבר קשה,
יש כאלה שמגיעים מתרבויות אחרות,
עם דעות אחרות ועל מנת להתחבר עמהם
יש צורך בהתגברות גם על הרגש וגם על השכל
הנוטה באופן טבעי להתחבר
לדומה לי ברצונותיו ודעותיו.
 
ועל כן אם יש משהו שהוא שונה לחלוטין ממני
נדרשת ממני התגברות בבחינת מוחא וליבא
על עצמי. היינו שאני רוצה להשפיע חסד לאחר
אך קשה לי לעשות זאת לאדם שאנני רואה תועלת
והנאה מהחיבור עמו.

 

ובשלב זה אנו נצרכים ל’אומץ לב’
וזוהי תכונת ה’גבורה שבחסד’
התגברות על הרצון לקבל לעצמי
תועלת והנאה מהקשר
עם האחר וזוהי מידת אלוקות
מתוקף ‘חוק השוואת הצורה’
הדבר מחויב להתישם מצד הנבראים
להשלמת תהליך ‘תיקון הבריאה’.
 
בברכת כל טוב

תיקון ספירת העומר 02 ימים לעומר: מידת הגבורה שבחסד כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249